Doel van verwerking
Afhaal Pizza Bakkeveen  verwerkt je persoonsgegevens met het volgende doel:

Wettelijke grondslag t.b.v. verwerking

Afhaal Pizza Bakkeveen  verwerkt je persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft altijd het recht om de gegeven toestemming voor verwerking in te trekken.
  • De verwerking van persoonsgegevens is nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is nodig voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is nodig voor het vervullen van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
  • De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om te zorgen voor de volgende gerechtvaardigde belangen van Afhaal Pizza Bakkeveen of van een derde:

– Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
– Het aanbieden van reserveringen en leveren van diensten die je van ons afneemt;
– Het afwikkelen van betalingen;
– Het opbouwen van een contacthistorie.
– Verstrekking van persoonsgegevens door jou als betrokkene
– Je bent niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Afhaal Pizza Bakkeveen .
– Analyseren en verzamelen van statistieken t.b.v. optimalisatie van de website;
– Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt;

Indien je persoonsgegevens niet aan Afhaal Pizza Bakkeveen  verstrekt, dan kunnen wij bijvoorbeeld geen contact met je opnemen of functioneert onze website op bepaalde vlakken minder goed.

Soorten persoonsgegevens
Afhaal Pizza Bakkeveen  verkrijgt diverse persoonsgegevens uit onder andere de volgende bronnen:

  • Het contactformulier en overige formulieren op de website
  • Diverse analyse en tracking tools als Google Analytics. Dit betreffen zowel openbare als afgesloten bronnen.

Ontvangers van jouw persoonsgegevens
Afhaal Pizza Bakkeveen zal jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Tenzij anders is vermeld op de locatie waar wij de gegevens opvragen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Afhaal Pizza Bakkeveen hanteert diverse criteria de duur waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen.

Aard van de persoonsgegevens
De mogelijkheid tot het verwijderen ervan Rechten van betrokkenen. Je hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Tevens heb je het recht om een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kan je bezwaar maken tegen de verwerking. Als betrokkene heb je het recht om de gegevens die je aan Afhaal Pizza Bakkeveen  verstrekt, in een voor een machine leesbare en gangbare vorm terug te krijgen.

Contactgegevens
Voor vragen omtrent dit privacy policy en de verwerkingen ervan, kan je contact met ons opnemen middels onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, ofwel beperking en bezwaar kan je schriftelijk per post indienen. Bij dergelijke verzoeken kunnen wij je om identificatie vragen.

Weverswal 3-B

9243 JL Bakkeveen

Telefoon: 0516 – 85 33 00

privacy@afhaalpizzabakkeveen.nl

058-2124092

Klachten
Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van Afhaal Pizza Bakkeveen, neem dan contact op met Afhaal Pizza Bakkeveen. Daarnaast heb je als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.